Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Đối thủ cạnh tranh của InstaForex

Hiện nay, Công ty InstaForex cung cấp các điều kiện tốt nhất cho các đối tác, điều mà được thể hiện trong quy mô hoa hồng liên kết và chính sách của công ty. Thật không may, đôi khi các đối thủ của InstaForex phóng đại trên các số liệu và sự thật che đậy các điều kiện thực tế cho các đối tác bằng cách sử dụng các thuật ngữ cố tình gây hiểu lầm. Dưới đây bạn có thể xem các ví dụ về các thao tác như vậy:

Lợi nhuận của bất kỳ văn phòng đại diện InstaForex nào được gắn với số pip kiếm được từ một giao dịch. Công ty InstaForex cung cấp từ 1.5–5.3 pip hoa hồng từ mọi giao dịch của lượt giới thiệu. Các công ty khác cung cấp phần thưởng ít hơn và thích sử dụng từ ngữ mơ hồ cho mục đích tránh so sánh với các điều kiện đã nói ở trên.

Ví dụ như vậy rất nhiều. Tuy nhiên, ý tưởng chính của bài viết trên là như sau: các điều kiện hợp tác với InstaForex là lợi thế nhất hiện nay. Các công ty khác cung cấp phần thưởng liên kết ít hơn và sử dụng ngôn ngữ mơ hồ có chủ ý để đạt được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh. Đó là lý do tại sao Phòng Quan hệ Đối tác của chúng tôi đề nghị tìm hiểu các lợi ích có lợi do Công ty InstaForex cung cấp

* Dành cho các cặp ngoại hối lớn

Sử dụng các số liệu được trình bày ở trên, bạn có thể dễ dàng so sánh các điều kiện hợp tác mà được đảm bảo bởi các nhà môi giới khác với những điều kiện của công ty InstaForex, điều mà minh bạch và công bằng cho khách hàng và đối tác. InstaForex cung cấp các điều kiện tốt nhất thực sự, vì vậy chính sách của công ty dựa trên sự cởi mở tối đa trong giao tiếp với các đối tác và khách hàng tiềm năng và hiện tại.

Để đảm bảo rằng các điều kiện hợp tác với Công ty InstaForex là tốt nhất trong lĩnh vực này, vui lòng tìm hiểu các lợi thế của Chương trình liên kết InstaForex và 11 loại quan hệ đối tác với công ty.

Cổng thông tin InstaForex cho các đối tác © Copyright 2007-2021
Giao dịch trên Ngoại hối với Tập đoàn InstaFintech