https://partners.instafxdeal.com/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Nguyên tắc hoạt động của liên kết liên kết

Liên kết liên kết là công cụ chính để ghi nhận khách hàng được giới thiệu. Mỗi đối tác đăng ký đều có liên kết liên kết độc đáo của riêng mình. Những người theo dõi liên kết này và mở tài khoản giao dịch với InstaForex trong vòng sáu tháng kể từ lần cuối cùng họ truy cập liên kết sẽ tự động được ghi nhận là người được giới thiệu bởi chủ sở hữu liên kết; do đó, đối tác nhận được hoa hồng và các phần thưởng khác.

1. Tạo liên kết liên kết tại đây
2. Quảng bá liên kết trong mạng xã hội và với bạn bè của bạn
3. Nhận phần thưởng!

Cấu trúc của liên kết liên kết là gì?

Liên kết liên kết bao gồm hai thành phần:

Ví dụ, nếu bạn muốn liên kết của mình chuyển hướng khách hàng đến trang cuộc thi, nó sẽ trông như thế này: INSTALINK_IFXREAL/vi/forex_contests.php?x=ABC, nơi ABC là mã liên kết cá nhân của bạn. Liên kết như vậy ghi nhận mọi người theo dõi nó.

Hơn nữa, trong Tủ đồ đối tác của InstaForex có một tùy chọn để tự tạo liên kết liên kết của bạn. Đối tác có thể nhập đến năm từ khóa để sử dụng thay cho mã được cung cấp tự động khi đăng ký.

Mã liên kết

Mã liên kết từ 3-5 ký tự Latin có thể được cung cấp mà không cần liên kết. Khách hàng của bạn có thể sử dụng nó khi mở tài khoản giao dịch (có một trường đặc biệt trong mẫu đăng ký). Sau đó, bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng liên kết.

Trong trường hợp khách hàng đã có tài khoản giao dịch với công ty và muốn tham gia nhóm liên kết của bạn hoặc nếu bạn có câu hỏi khác về liên kết liên kết, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại eng.partners@instaforex.com.

Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech